โครงการฟันเทียมพระราชทาน

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2549 นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ยิ้มได้ …ด้วยพระกรุณา” ใน “โครงการฟันเทียมพระราชทาน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ในงานนี้ ชาวทันตแพทย์มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องจากพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทั่วทั้งพระราชอาณาจักร โดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้น พระองค์ท่านโปรดเกล้าฯ รับโครงการฟันเทียมพระราชทานไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยมีพระราชดำริถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากที่มีความสำคัญต่อ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการส่งเสริมและฟื้นฟูทันตสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้มีแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป กระทรวงสารณสุข โดยกรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตาม โครงการฟันเทียมพระราชทาน และจัดพิธี มอบฟันเทียมพระราชทาน ซึ่งได้จัดขึ้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดงานและกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ โครงการฟันเทียมพระราชทาน และจัดกิจกรรมรณรงค์ “ยิ้มได้……ด้วยพระกรุณา” ภายใต้โครงการ ”ฟันเทียมพระราชทาน “ โดยความร่วมมือ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น จะจัดงานดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 เริ่มเวลา 08.30 น.ถึงประมาณ บ่ายอ่อนๆ ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ทันตแพทย์ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ช่วยกัน ทำฟันเทียมพระราชทานให้กับผู้สูงอายุ มาได้ระยะหนึ่งแล้ว งานในวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 นี้ คณะฯจึงร่วมงานดังกล่าว โดยมี การจัดนิทรรศการในหลวงกับงานทันตกรรม การจัดนิทรรศการส่งเสริมและให้ความรู้ทางทันตกรรม การจัดแสดงสาธิตขั้นตอนการทำฟันเทียมพระราชทาน และออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมงาน มีทั้งนิทรรศการต่างๆ มีการนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ งานนี้ ท่านรัฐมนตรี ท่าน พินิจ จารุสมบัติ ยังได้กรุณาเดินทางมาเปิดงานด้วย จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ บุคลากรหลายฝ่ายได้ช่วยกันดำเนินการและเตรียมงาน เพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วง งานนี้ แม่งานใหญ่ คือ รศ.อินทรพล หอวิจิตร ท่านคณบดี อาจารย์รัชฎา น้อยสมบัติ รองคณบดีฝ่ายกิจกรมนักศึกษา อาจารย์ นพ.เอกสิทธ์ อุตรวิเชียร รองคณบดีฝ่ายคลินิก ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คุณจิรภา วรรณคำ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาทันตแพทย์ ช่วยงานนิทรรศการ คุณริณประภา น้อยนาง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่วยเตรียมงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ชายหนุ่มทั้งหลายจากหน่วยอาคาร ช่วยขนข้าวของ คุณขวัญทิมา อัจฉจริยาการุณ หน้าห้องคณบดีและอีกหลายคุณ ช่วยด้านสวัสดิการ ทุกคนช่วยงานกันเต็มที่ ขยันขันแข็งกันดีมากๆเลยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
  • รอดูรูปครับ
  • สงสัยว่าทำไมบันทึกนี้ขึ้นมาเต็มเลยครับ
เขียนเมื่อ 
ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย แก้ไขแล้วจ้า แทบแย่
เขียนเมื่อ 
  • สนุกดีครับ
  • ลองผิดลองถูก ได้ประสบการณ์ ทำผมงง ไปเลยครับ
น้องนิว
IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 

เค้าว่ากันว่า ผิดเป็นครู  คะ อิอิ...แป่วววว  +++ เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรผิดก็เพราะครูซิ....อิอิ..ล้อเล่นคะ  การลองผิดลองถูกทำให้เกิดปัญญานะคะ...

http://gotoknow.org/blog/panarat

นนทลี
IP: xxx.47.98.151
เขียนเมื่อ 
ไม่ได้ไปร่วมงานด้วย แต่เอาใจช่วยนะคะ เตรียมงานกันสุดยอดจริงๆ
ใบบุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ จะพยายามหารูปมาฝากกันค่ะ