ภาพกิจกรรมที่น่าประทับใจในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ   60  ปี  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ของปวงชนชาวไทย 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล