•        วันที่2-3 กค 2549นี้ผมเตรียมเดินทางกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  รุ่น 8 ที่จังหวัดเลย มีทีมงานที่ร่วมเดินทาง คือ  1.รศ..เพ็ญศรี 2.ผศ.ชื่นจิตร 3.ตัวผมเอง และ 4.เลขานุการโครงการคุณเอี่ยงฟ้า เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมคาดหวังอะไรมากๆ หลังจบการอบรม ในห้องจำนวน 72 ชม. (12 วัน)
  • 1.ผู้เข้าอบรมต้องเขียนแผนธุรกิจได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
  • 2.เกิดธุรกิจใหม่ อย่างน้อยร้อยละ 5  ของจำนวนจริงคือ35คน เท่ากับเมื่อจบโครงการจะมีผู้ประกอบการเกิดใหม่จำนวน 5 รายเป็นอย่างต่ำ
  • 3.เกิดการจ้างงานใหม่
  • 4.เกิดการลงทุนใหม่
  •    เป็นสิ่งท้าทายมาก เพราะบางคนอบรมไประยะหนึ่ง เมื่ออาจารย์มอบหมายให้ทำWorkshop  การเขียนแผนธุรกิจส่วนบุคคล ก็จะมีการหลบหน้าหลบตาในวันถัดไป ทีมงานต้องตามให้กลับมาอบรมต่อให้จบ
  • ตอนนี้ต้อนกลับมาครบทุกคน ขั้นสุดท้ายเป็นการค้นหา/ผู้มีแววเป็นนักธุรกิจSMEใหม่ จากนั้นทีมงานจะตามให้คำแนะนำ(อนุบาล)ผู้ประกอบการใหม่ให้จัดตั้งธุรกิจต่อไป
  •       ปัญหาที่พบ/อุปสรรคของผู้ประกอบการใหม่
  • 1.ขาดเงินทุน หมุนเวียน
  • 2.เปลี่ยแผนธุรกิจจากเดิมที่คิดไว้
  • 3.ไม่ตั้งใจจริงที่จะมุ่งมั้นให้ประสบผลสำเร็จ