เมื่อ GotoKnow.Org Version 2 เปิดตัวใหม่ ๆ มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปและผม (โดยส่วนตัว) คิดว่าอยากได้ดั่งเดิมมากคือ หน้าแรกที่เป็นรายการบันทึกที่ได้รับความคิดเห็น ตอนนั้นจะสังเกตว่าหากบันทึกใดได้รับความคิดเห็นครั้งแรกแล้วจะมาขึ้นที่หน้าแรก ตามด้วยเมื่อความคิดเห็นต่อ ๆ ไปก็จะไม่เปลี่ยนลำดับที่ คือจะเลื่อนลงไปเรื่อย ๆ จนหมดหน้า แม้จะได้รับความคิดเห็นเพิ่ม ซึ่งหากว่าใน Version แรก จะหมุนวนขึ้นมาใหม่เสมอหากได้รับความคิดเห็นเพิ่ม

     ผมเคยคิดหลาย ๆ รอบว่าจะจะร้องขอให้เหมือนเดิม เพราะมีผลมาในแง่ความ Hot ของบันทึกนั้น ๆ และทันเวลาในการให้ความเห็นด้วย ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกคนใหม่ ๆ ที่ยังไม่กล้าให้ความเห็นหรือยังไม่ตัดสินใจเขียนบันทึกให้กล้า/ตัดสินใจเขียนบันทึกมากขึ้น โดยเฉพาะกล้าที่จะร่วมวงให้ความเห็นในครั้งแรก ๆ ที่เข้ามา ซึ่งหลาย ๆ บันทึกที่ผ่านมามีทั้งร่วมให้กำลังใจ ร่วมแสดงทัศนะ หรือร่วมกัน Show&Share กันออกมา ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากในเชิงการ ลปรร.กัน

     ในตอนที่คิดว่าจะร้องขอไปยังผู้พัฒนาระบบ แต่ก็ยั้ง ๆ ไว้ด้วยยังมีปัญหาที่สำคัญกว่าที่สองนักพัฒนาผู้เสียสละได้อุทิศและทุ่มเทแก้ไขอยู่ จึงยังไม่อยากรบกวนขอไปมาก ๆ ณ ตอนนี้ผมสังเกตเห็นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ สิ่งที่จะขอได้กลับมาแล้ว และอยากจะบันทึกนี้ขึ้นเพื่อขอบคุณผู้ให้...ที่เหมือนรู้ว่าผู้ใช้ตองต้องการอย่างไร จึงสนองตอบไปเรื่อย ๆ ตามเวลาและทรัพยากรที่มี ทำให้ผมนึกได้เมื่อทบทวนตัวเองว่าบางครั้งเราต้องยับยั้งไว้บ้าง ให้เวลา และพิจารณาความเหมาะสม ด้วยการนึกทบทวนบริบท (Setting) ขณะนั้นด้วย ใช่นึกอยากจะได้ ก็ร้องขอไปเรื่อย อย่างนี้คนให้ก็เหนื่อย คนใช้ก็ขัดใจเมื่อได้ร้องขอไป (ตอนนี้ยิ้ม ๆ เลยครับ)