อันที่จริงทุกวันคงเป็นวันดี  เพียงแต่หากเมื่อพิจารณากันถึงวันตกฟาก  จังหวะตามโหราศาสตร์  ศาสตร์ต่าง ๆ  หลายตำราอาจคลาดเคลื่อนกันไปบ้าง  ทั้งนี้ ทั้งนั้น  เมื่อตั้งสติมามองภาพรวมแล้วทุกวันเป็นวันดี   และเช่นกันวันนี้เป็นวันดี

                           วันนี้ ที่ จ.น่าน (วันที่ 1 กรกฏาคม 2549 ) เราชาวน่าน อันมีส่วนราชการ และ ส่วนประชาชน  มีโอกาสรับรองคณะ ม.จ.ภัศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และ ปลัดกระทรวง 2 กระทรวง 1 อธิบดี ( ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเกษตร และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ) รวมทั้ง คณะจากมูลนิธิโครงการหลวง ที่เดินทางมาโดยเฮลิคอร์ปเตอร์จาก จ.เชียงใหม่มา จ.น่าน ถึงสนามบินน่าน 09.15 นาฬิกา 

                           สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22- 23 มิถุนายน 2549 ม.จ.ภีศเดชฯ  เสด็จ จ.น่าน วันแรกมีการรับรองโดยภาคีประชาคม จ.น่าน อันประกอบด้วยภาคประชาชนและส่วนราชการ ที่ห้องประชุม 1 รพ.น่านระหว่างเวลา 14-16 นาฬิกา และในวันที่สองมีการรับรองที่ศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน

                           ชาวน่านได้เสนอขอให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขึ้นที่ จ.น่าน  โดยได้แสดงถึงความตั้งใจ  แสดงถึงความพร้อมหลายส่วน  ด้วยเหตุที่ผ่านมา แม้ว่ามีส่วนราชการอยู่ช่วยชาวน่าน ด้วยเงื่อนไข ข้อจำกัดทางราชการ ทำให้หลายสิ่งที่ดีงามไม่มีการต่อเนื่อง  เพราะบุคคลเปลี่ยน นโยบายเปลี่ยน  ทางออกนอกจากจะทำให้ชาวน่านได้เข้าถึง และขอเมตราให้ได้พึ่งพระบารมี เราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจแบบพอเพียงกัน เพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติ  องค์ความรู้ที่มูลนิธิโครงการหลวง  เคยประสบความสำเร็จที่อื่น จะได้มาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ จ.น่าน วันนี้เราคงต้องติดตามและให้การสนับสนุนร่วมกันต่อไป.