การจัดการความรู้ KKU_KM

 เรียนทีมงาน KKU_KM หรือ พวกเราชาวมอดินแดง เราจะมีการ "เสวนาแลก เปลี่ยน เรียน รู้" ของชาวเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ที่จังหวัดนครปฐม

 ช่วงเย็นของวันพฤหัสที่ ๑๓ กรกฎาคม จะการประชุมของฝ่ายจัดการเครือข่าย เรียนอย่างนี้ครับ รบกวนพวกเราที่ใช้ KM LO หรือBlogGotoKnow ช่วย "เล่าผ่านทาง Blog เพื่อรวบรวม OutCome หรือ Impact ในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ด้วยครับ"

JJ