ศึกษา ดูงาน และทัศนศึกษา งานนวัตกรรมการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูอาจารย์มีศักยภาพ กล้าคิด กล้าทำ และนำเสนอได้ถูกต้อง ทันสมัย มีเหตุผลและหลักการ

โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มีนบุรี กทม. มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ดังนี้ 

และในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน  ครูที่เข้ารับการอบรมได้เดินทางไปศึกษา ดูงาน  และทัศนศึกษา  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จ.นครปฐม

ที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  แขนงวิทยาศาสตร์ ฯ  เป็นโรงเรียนให้เปล่า  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน  นักเรียนจากทั่วประเทศ  มาสอบคัดเลือก  ตามความสามารถ

นักเรียนที่จบการศึกษาที่นี่  รับรองว่า  เป็นเด็กเรียนเก่ง  เป็นเด็กดี 

สภาพโรงเรียน  อาคารเรียน  อุปกรณ์  ตลอดจนบุคลากร  พร้อมทุกอย่างที่จะเอื้ออำนวยการให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน  และครูอาจารย์มีศักยภาพ  กล้าคิด  กล้าทำ และนำเสนอได้ถูกต้อง  ทันสมัย  มีเหตุผลและหลักการ

เวลาเดินชมโรงเรียน  นัยน์ตาทั้งสองข้างร้อนไปหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูอ้อยพาไปทัศนศึกษาความเห็น (0)