ติดต่อ

  ติดต่อ

กระเป๋านักเรียนของหนู

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ทำไมถึงต้องทำ

1. เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนในระดับอนุบาลให้รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนที่ควรนำไปโรงเรียนและสิ่งไหนไม่ควรนำไปโรงเรียน

 

 

ทำแล้วผู้เรีบยนได้อะไร

1. เพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ

2. เพื่อเป้นการฝึกทักษะทางด้านความจำ

3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่ที่มีประโยชน์กับตัวเองเมื่อไปโรงเรียน

 

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวนิฤมล      มิ่งประเสริฐ         48071248

2. นางสาวชิดตะวัน  เอี่ยมเจริญจิตต์    48071385

3. นายธนโชค        จันทร์สูง              48071859

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 36365, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

ความเห็น (0)