GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หัวข้อcai

เรื่องดิน

ส่งหัวข้อการทำ CAI เรื่อง  ดิน  ในระดับช่วงชั้นที่ 2

เหตุผลในการเลือกทำเรื่องนี้ เพราะ  การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดิน นั้นเนื้อหาในบางเรื่องเช่น  ดินชั้นชั้นบน ดินชั้นล่าง ผู้เรียนไม่สามารถเข้าไปศึกษาชั้นของดินได้  ดังนั้น การนำมาทำเป็นบทเรียนคอมพิวเตอ์ช่วยสอน จะช่วยทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น

 

สมาชิกกลุ่ม

นางนพรัตน์  นาคจรุง

นางวันธนี  จันทร์เอี่ยม

นางสาวสุเนคร  เสาร์เงิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): นพรัตน์
หมายเลขบันทึก: 36360
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)