หัวข้อcai

เรื่องดิน

ส่งหัวข้อการทำ CAI เรื่อง  ดิน  ในระดับช่วงชั้นที่ 2

เหตุผลในการเลือกทำเรื่องนี้ เพราะ  การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดิน นั้นเนื้อหาในบางเรื่องเช่น  ดินชั้นชั้นบน ดินชั้นล่าง ผู้เรียนไม่สามารถเข้าไปศึกษาชั้นของดินได้  ดังนั้น การนำมาทำเป็นบทเรียนคอมพิวเตอ์ช่วยสอน จะช่วยทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น

 

สมาชิกกลุ่ม

นางนพรัตน์  นาคจรุง

นางวันธนี  จันทร์เอี่ยม

นางสาวสุเนคร  เสาร์เงิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพรัตน์ นาคจรุงความเห็น (0)