Sorry.I don't know.

เธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก พูดได้ตรงกับใจ และตรงกับความเป็นจริง ในเมื่อเธอไม่รู้จักกับครูจริงๆล่ะ

ประสบการณ์ในการสอนนักเรียนเพื่อนำเสนอประเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  เดือนพฤศจิกายน 2548  เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการทางภาษา  ครูผู้สอนต้องเตรียมนักเรียนที่ไม่รู้จักกัน  หมายความว่านักเรียนไม่ได้เรียนกับครูผู้สอนคนนี้  คุ้นเคยเพียงแค่ 2 สัปดาห์ในการซักซ้อนเส้นทางเดินการประเมิน 

วิธีการเตรียมคือ  นักเรียนต้องมีความสามารถในการตอบ  และใช้คำถามกันเองระหว่างนักเรียน  และถามครู  นอกจากนั้นยังมีความสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์เพื่อการสอนในห้องปฏิบัติการได้

เมื่อถึงเวลาปฎิบัติการจริง  

ครูถาม  :  Who is your English teacher? 

นักเรียนคนหนึ่งตอบ  :  Sorry I don't know. 

ต่อมาเป็นที่เล่าขานกันว่า  ครูสอนมาอย่างไรนะ  ชื่อของครูผู้สอนนักเรียนยังตอบไม่ได้ 

แต่ตรงกันข้าม   เมื่อครูพบนักเรียนคนนี้ในวันต่อมา  ครูชมเชยนักเรียนและบอกนักเรียนว่า  เธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก  พูดได้ตรงกับใจ  และตรงกับความเป็นจริง  ในเมื่อเธอไม่รู้จักกับครูจริงๆล่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#student

หมายเลขบันทึก: 36363, เขียน: 01 Jul 2006 @ 09:16 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)