วันนี้ 30 มิถุนายน 2549 เป็นวันไหว้ครูของคณะพยาบาลศาสตร์

ในช่วงเช้าเริ่มงาน 08.00 น.โดยการลงทะเบียนผู้มาเข้าร่วมงานหลังจากนั้นก้เริ่มพิธีการเมื่อเวลา 08.30 น.โดยการกล่าวคำสดุดีพระคุณครูโดยตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีหลังจากนั้นก็เริ่มไหว้ครูโดยตัวแทนถือพานไปไหว้ครู หลังจากนั้นก็มีพิธีเจิมหนังสือและมีดนตรีไทยบรรเลงตลอดงานจากวงของคณะพยาบาลศาสตร์ และพักรับประทานอาหารเบรกและหลังจากนั้นก้นิมนต์พระสงฆ์ให้พรและพักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่ายก็มีฟังบรรยายวิชาการจากบุคคลภายนอกด้านจริยธรรมทางการวิจัย

ช่วงกลางคืนมีงานเลียงรุ่น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน พอสรุปต่างๆได้ดังนี้

1.  ขาดการประชาสัมพันธ์และขาดการฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่ ป.ตรี กับพี่ ป.โท เพราะขาดความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งรุ่นพี่ไม่ทราบรายละอียดการดำเนินการเลย

2.  ขาดการฝึกซ้อมทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง

3.  งานกลางคืนไม่มีการจัดเตรียมเรื่องของโต๊ะของงานไว้ก่อนล่วงหน้า และในการดำเนอนงานไม่มีการแนะนำรุ่นำพี่ ป.โทเลยซักนิด เหมือนกับว่า พี่ป.โท ไม่อยู่ในสายตาของ ป.ตรี อยากให้มีการปรับปรุง

หลังจากเลิกงานพวกเราก้ไปพักผ่อนกันยามกลางคืนที่สถานบรรเทิงแห่งหนึ่งแล้วก็พักผ่อนนอนหลับ..