องค์ประกอบที่ควรมีในเว็บเพจ            

องค์ประกอบทั่วไป

 1. ชื่อของเว็บเพจ   (Title)
 2. ประวัติและรูปภาพผู้จัดทำ  (Profile/Picture)
 3. การเชื่อมโยงภายในและภายอกเว็บ  (Links)  
 4. การแสดงที่อยู่ของเว็บ : URL  
 5. วัน/เวลาที่สร้างเว็บ   (Date/Time)  
 6. การปรับปรุงครั้งล่าสุด   (Update)  
 7. ผู้จัดทำเว็บ  :  (created by)  
 8. การสงวนลิขสิทธิ์  (Copy right)  
 9. การติดต่อผู้จัดทำเว็บ    (contract /e-mail)  
 10. สถานที่ติดต่อของเว็บ   (Address)  
 11. บราวเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับการชม   (Browser  )  
 12. ขนาดหน้าจอที่เหมาะสมในการชม      (Bested View)  
 13. คำถามที่ถูกถามบ่อย  FAQ (Frequency Asked Question)  
 14. ความช่วยเหลือ (Help) 
องค์ประกอบพิเศษ
 1. สมุดเยี่ยม   (Guest book)  
 2. ฝากข้อความ  (Web board)  
 3. กระดานข่าว  (Bulletin Board)
 4. กระทู้
 5. แบบสำรวจ  (Web poll)  
 6. จำนวนผู้เข้าชม  (Counter)  
 7. ห้องสนทนา  (Chat Room)  
 8. สถิติทุกประเภท  (Web state)
 9. เทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรมสคริปต์ (Java script, VBscript , cgi,asp,php)  
 10. โปรแกรมพิเศษสนับสนุน (Download)  
 11. สไลด์สรุปบรรยาย (Presentation)

องค์ประกอบเฉพาะสำหรับ E-learning  

 1. คำอธิบายรายวิชา  
 2. วัตถุประสงค์รายวิชา  
 3. คุณสมบัติของกลุ่มผู้เรียน  
 4. การลงทะเบียน  
 5. ตารางเรียน  
 6. ผู้บริหารหลักสูตร  
 7. กิจกรรม  
 8. ข่าวสาร/ประกาศ  
 9. ตารางสอน/ตารางเรียน  
 10. ปฏิทินการศึกษา  
 11. แผนภูมิแสดงโครงสร้างรายวิชา  
 12. สารบัญเนื้อหา  
 13. เนื้อหารายละเอียด  
 14. แบบทดสอบก่อนเรียน  
 15. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน  
 16. สรุปสาระสำคัญ  
 17. ข้อสอบท้ายการเรียน  
 18. โครงสร้างหลักสูตร  
 19. บรรณานุกรม/รายการอ้างอิง  
 20. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา http://www7.brinkster.com/prachyanun/artical/e_learning.html