ขอต้อนรับสู่แพลนเน็ต  KPRU Living Room

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "ทิศทางและทางเลือกในการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ" จัดโดยสมาคมสถาบันอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)ร่วมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาและสันติ ซึ่งมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549  จึงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและหารือกับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ สรุปข้อมูลจากการเข้าร่วมการประชุม ขอเรียนเชิญติดตามอ่านได้ที่นี่