เช้าวันนี้เข้าไปเรียนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver2004  เคยเข้ารับการอบรมมาบ้างแล้วคราวที่โรงเรียนต้องการจะสร้างเว็บไซต์  เข้าใจบ้างและไม่เข้าใจบ้าง  เรื่องแบบนี้ต้องใจรัก  ทุ่มเทเสียสละเวลา  เอาใจใส่พอสมควร  เมื่อไม่มีปัจจัยดังกล่าว เลยลืมไปหมด  นี่เป็นสาเหตุที่ต้องเข้าไปศึกษาอีกครั้ง  ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง  ที่รู้เรื่องการใช้งานและทำความรู้จักโปรแกรม Dreamweaver ในวันนี้ที่ http://www.chulaonline.com