สื่อCAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องสีสื่อสร้างสรรค์

chaiwong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป้าหมายของหลักสูตรของศิลปะช่วงชั้นที่ 1

รับรู้ทางศิลปะได้แก่ ทัศนธาตุ เล่าให้ผู้อื่นรับรู้โดยใช้ศัพท์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับศิลปะได้

ใช้ความรู้ทางศิลปะสาขาต่าง   ในการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่น

สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ   พึงพอใจ   สนุก สนาน เพลิดเพลิน   รับผิดชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิษณุความเห็น (0)