กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

คุณยายกับไม้เท้า 

 คุณยายกับไม้เท้า

ชุมชนกับการส่งเสริมสุขภาพ
ชาวบ้านหนองฮี ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมุขภาพ

ภาพกิจกรรมสุขภาพชุมชนหนองฮี

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมนวดผ่อนคลายให้กันและกัน