ความเห็น 43279

วันนี้เป็นวันดี ( ๑ )

เขียนเมื่อ 
ยอดเยี่ยมครับ ยึดแนวทางเศรษฐกอจพอเพียงและการพึ่งตนเองเช่นนี้ ยิ่งจะต้องคอยติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วครับ