Blog Ranking in Planet "Knowledge Management" 17 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด"

สืบเนื่องจากท่าน อ.JJ ได้ยกตำแหน่งกิตติมศักดิ์ให้ครับ
จากวันทึก Blog Ranking in Planet "ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 75 อันดับคนเขียนบันทึกมากที่สุด"

Caveman

สุดยอดครับ ต้องรบกวนท่านเป็น

" ทีมงานทางเทคนิค ยอดนักสถิติ ของชาวอีสาน ด้วยครับ"


เลยจัดให้อีกชุดครับ สำหรับ planet Knowledge Management

รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 1 ก.ค. 2549 เวลา 11.30 น.ครับ

อันดับที่  ชื่อบล็อก เจ้าของบล็อก = จำนวนบันทึก


1    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    JJ    =    849
2    beemanNUKM    beeman    =    484
3    ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน    ชายขอบ    =    404
4    keep in mind by bon    นายบอน!    =    234
5    บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท    =    148
6    Beyond "KM"    ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด    =    91
7    สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข.    สำนักงานก.พ.เครือข่าย ม.ขอนแก่น    =    88
8    ส่วนแผนและสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ    ธวัช มข.    =    54
9    ชุมชนคนวิจัยเพื่อท้องถิ่น    จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร    =    50
10    วารสารศูนย์บริการวิชาการ    นางสาว สิรินธร วงษ์ชาลี    =    46
11    เรื่องเล่าในวจก.มข.    ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม    =    40
12    ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ ร.พ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น    พิชชา ถนอมเสียง    =    40
13    ไอทีในชีวิตประจำวัน    นาย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์    =    32
14    Digital Mind Map แผนที่ความคิด    เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี    =    25
15    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข..    โครงการติดตามและประเมินผล ศูนย์บริการวิชาการ    =    8
16    Lion JJ    Lion JJ    =    5
17    Qa ทันตะ มข..    นาง สมพิศ นามเปือย    =    3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)