ทางตึกได้มีโอกาสรับผู้ป่วยหญิงชาวออสเตรียมาAdmit ด้วยเรื่องอุบัติเหตุตกจากรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างมีแผลที่ศีรษะเย็บ 8 เข็ม ความกังวลมาถึงพยาบาลประจำตึกก็จะอะไรเรื่องการสื่อสารนะสิ นี้คือปัญหาของพยาบาลไทย แต่เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่เราสองคน(แมวกับพี่จิ๋ม)ต้องสวมวิญญาณหน่วยกล้าตายเข้าไปคุยซึ่งเราพอใจมากเมื่อสามีคนไข้บอกกับแพทย์เจ้าของไข้ว่า Nurse very nice ทำให้เรามีความมั่นใจในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น เพราะเขามาอยู่ต่างถิ่นเราต้องให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เขาให้มากที่สุดตามความสามารถ ซึ่งตลอดที่นอนพักรักษาตัวที่นี้พยายามทำให้เขาประทับใจมากที่สุดและยิ่งทำให้เห็นความสำคัญของการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น น้องๆที่ตึกก็ได้ฝึกพูดแต่ความแตกต่างของบุคคลยังมีอยู่ บางคนพยายามเลี่ยง ซึ่งได้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบและเข้าใจ ถ้าหากเราเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วไม่ได้พูดก็เสียเปล่า อีกอย่างวิสัยทัศน์ของสถาบันก็บอกไว้ว่าเป็นระดับนานาชาติ ยังไงมาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง