"ไม่น่าเชื่อเลยว่าผลหมากรากไม้ใหญ่น้อยที่ออกดอกออกผลขึ้นมาจากผืนดินทรายแดง แล้ง แห้ง พืชผลเหล่านี้คือประจักษ์พยายยืนยันว่าแม้ผืนดินจะแห้งแล้งสักเพียงใด  ก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงของเกษตรกรผู้รู้คิด รู้จักน้ำพักน้ำแรงของตน ที่สามารถพลิกฟื้นผืนดินด้วยสมองและสองมือ"  จากที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวจำนวนมากๆลงทุนมากๆใช้สารเคมีอย่างไม่รู้ประมาณ ด้วยความหวังอยากร่ำอยากรวย แต่ไม่เคยรวยกลับเป็นหนี้สินพอกพูลเพิ่มขึ้น ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรกับชีวิต ส่งผลให้ออกไปขายแรงงาน เล่นการพนัน หวยเบอร์กับความหวังลมๆแร้งๆเรื่องโชควาสนาและความร่ำรวยจากการเสี่ยงทายและหวยเบอร์ งานวิจัยระบุหมู่บ้านหนึ่งๆมีเงินหวยเบอร์ไหลออกจากหมู่บ้านถึงเดือนละ 60,000-70,000บาทต่อหนึ่งหมู่บ้าน แต่เมื่อเกษตรกรคิดได้คิดตก เลิกหวังรวยหันมาทำการเกษตรแบบปราณีต บำรุงน้ำบำรุงดิน ค่อยทำอยู่ทำกิน ปลูกทุกอย่างที่อยากกิน เหลือกินแจก เหลือแจกขาย จากที่เคยมีแต่จ่าย กลับมีรายรับเพิ่มพูนจนสามารถปลดหนี้ปลดสิน มีชีวิตอย่างมีความสุขพอเพียงพร้อมหน้าพร้อมตา ครอบครัว ญาติพี่น้องเริ่มต้นจาการพึ่งตนเอง แล้วเอื้อเฟื้อแบ่งปัน พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนทุกข์สุขแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นประจำ สม่ำเสมอ ขยายการเรียนรู้จนเกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เกิดบทเรียนในระดับปราชญ์ชาวบ้านที่ดำเนอนงานเกษตรปราณีตที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง เราเห็นเกษตรกรที่อำเภออุบลรัตน์ที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรปราณีตมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ปลดหนี้สินได้ลูกหลานกลับมาอยู่บ้านทำเกษตรปราณีต ชีวิตเกษตรกรที่มีความสุข มีอาหารปลอดสารพิษกินกันทุกวัน สุขภาพก็แข็งแรง ที่สำคัญความคิดเขาพอเพียง ไม่ติดกระแส ทุนนิยม หรือคลั่งไคล้วัตถุนิยมจอมปลอมอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้คุยกับเราที่ 09-4229747 ตลอดเวลาหรือที่ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อทองใบ ต้นโล่ห์โทร 07-2136846หรือ09-060059ท่านจะได้พบกับความจริงที่ยั่งยืน