CAI เรื่อง 1. สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน 2.การวิเคราะห์รายการค้า

  ติดต่อ

  CAI เรื่อง 1. สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน 2.การวิเคราะห์รายการค้า  

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง 1. สินทรัพย์ Assets หนี้สินLiabilities  และทุน Owner's equity  (ความหมายและสมการบัญชี ศัพท์บัญชี ) 2.การวิเคราะห์รายการค้า  วิชา การบัญชีเบื้องต้น1  ระดับ ปวช.1    คณะบริหารธุรกิจ

จุดประสงค์ 

  • เข้าใจหลักการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน  การวิเคราะห์รายการค้า 
  • การปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
  • บูรณาการระหว่างวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาบัญชีเบื้องต้น1
  1. น.ส.ปริญญภารณ์  ทับบุญมี      48071484
  2. น.ส.ยิ่งมณี  บูรณกูล                 48071569
  3. นายเพทาย  ไชยจินดา             48071897

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน yingmanee

หมายเลขบันทึก: 36310, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 02:23:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สินทรัพย์#เรื่อง#หนี้สิน#1.#cai#และทุน#2.การวิเคราะห์รายการค้า

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)