การเพ้นเล็บ

 หลักการและเหตุผล

เล็บ เป็นสิ่งหนึ่งในร่างกายที่สำคัญ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก นอกเหนือจากผิวพรรณ และเส้นผมแล้ว ถือว่าเล็บเป็นอวัยวะที่บ่งบอกความสวยงามอย่างหนึ่ง ทุกคนต้องการให้เล็บมีสุขภาพดี ดูสวยและดูดี จึงมีกิจกรรมการเสริมสวยเล็บมากมายในปัจจุบัน เช่น ล้างเล็บ เคลือบเล็บ การทาสีเล็บให้เกิดความสวยงาม การเพ้นท์ลวดลายที่เล็บ เป็นต้น

แนวโน้มธุรกิจ การเพ้นท์เล็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะมีความก้าวหน้าและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพราะแฟชั่นความงาม และวิถีชีวิตของผู้หญิงในยุคนี้ ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ รวมทั้งมีคุณภาพ ในราคาที่ไม่แพง

และตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมยังสามารถเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจได้