บทความน่าอ่าน(10)

รายงานการวิจัย: การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

รายงานการวิจัย: การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  โดย ผศ.กนกอร  สมปราชญ์  อ่านบทความ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 Wakka Wakka อ่านแล้วครับ ดีครับ คัดบางส่วนที่เป็น "จุดเด่น" ลงใน Blog จะมีคุณค่าให้น่าติดตามครับ

งาม
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของงานวารสารตลอด ยินดีน้อมรับคำแนะนำ เพื่อนำไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ