CAI เรื่องข้อมมูลส่วนตัว ปวช.2

  ติดต่อ

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน  

การพัฒนาบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน  เรื่องข้อมูลส่วนตัว  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สำหรับนักศึกษาอาชีวะระดับ ปวช.2   จุดประงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษได้  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

น.ส.ปริญญาภรณ์    ทับบุญมี      48071484

น.ส.ยิ่งมณี    บูรณกูล    48071569

นายเพทาย    ไชยจินดา     48071897

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน parinyaporn

หมายเลขบันทึก: 36305, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-01 13:35:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การพัฒนาบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน#เรื่องข้อมมูลส่วนตัว#ปวช.2

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)