โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

  ติดต่อ

  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2549 กลุ่มนิเทศฯ สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการจัดห้องสมุดให้มีชีวิตให้แก่ครูผ้สอน ซึ่งคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการได้ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยกิจกรรมที่ออกแบบจะเน้นบูรณาการในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม กิจกรรมค่ายการอ่าน ยอดนักอ่าน กิจกรรมโต้วาที กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ เป็นต้น ก็หวังว่าคุณครูที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจะได้นำกิจกรรมเหล่านี้ไปจัดให้กับนักเรียนเพื่อให้เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศ

หมายเลขบันทึก: 36034, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 13:50:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

ยุทธพงศ์
IP: xxx.113.60.71
เขียนเมื่อ 

ให้หัวหน้าละดา นำเข้าที่ประชุมสภากาแฟเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เพื่อแต่ละกลุ่มงานจะได้นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มของตนเอง

และคิดว่าคงจะเห็นความแปลกใหม่ในการทำงานของเขตต่อไป

บรรทัดสุดท้าย ขอแก้จากกานอ่าน เป็น การอ่าน นะครับ ด้วยความเคารพครับ

เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ขอนำไปปรับปรุงใช้ด้วยนะคะ