ความเห็น 49020

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ยุทธพงศ์
IP: xxx.113.60.71
เขียนเมื่อ 

ให้หัวหน้าละดา นำเข้าที่ประชุมสภากาแฟเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เพื่อแต่ละกลุ่มงานจะได้นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มของตนเอง

และคิดว่าคงจะเห็นความแปลกใหม่ในการทำงานของเขตต่อไป