เยี่ยมชมกิจกรรม KM ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย)

ปูนแก่งคอย บอกเราว่าเคยล้มเหลวมาแล้ว กับการทำ KM แนว IM (Information Management) เวลานี้เขากำลังประสบความ สำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้เป็น LO โดยใช้ KM แนวเน้นพัฒนาคน เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน

เยี่ยมชมกิจกรรม KM ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย)

         วันที่ ๒๖ มิย. ๔๙ สคส. จัดการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม KM ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย ในเครือปูนซีเมนต์ไทย     เป็นการจัด ให้แก่ภาคีจัดการความรู้ในหน่วยราชการ     ผู้ไปร่วมประมาณ ๕๐ คน จาก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมวิทยา ศาสตร์บริการ กรมผังเมือง สกศ. มสธ. และ สคส. 

          เราได้เห็น KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน    KM ที่เน้น people & process    KM ที่มีการจัดการ "หัวปลา" อย่างซับซ้อนและแยบยล เน้นเป้าหมาย ความเป็นผู้นำด้านการผลิตปูนในภูมิภาคอาเซียน

         เราได้เห็น KM ที่ใช้ HRD เป็นตัวเดินเรื่องหลัก ยึดโยงอยู่กับงาน โดยมีผู้บริหารที่เรียกว่า line มาร่วมอย่างเต็มที่

         เราได้เห็น KM ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างขนานใหญ่    ลดความเป็น heirarchy ลง    เปลี่ยนรูปแบบการจัดองค์กรเป็น Cell     มีการพัฒนารูปแบบการจัดการแบบใหม่ ที่เรียกว่า Cell Management    ใช้แนวทาง Empowerment     ลดจำนวนตำแหน่งงานลง เพื่อเอื้อ ต่อการหมุนเวียนงาน (job rotation)     การหมุนเวียนงานนั้นเองที่เป็นกลไกหรือเครื่องมือของการ ลปรร. หรือการไหลเวียนของความรู้

          เราได้เห็นกระบวนการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ วัฒนธรรมแนวราบ วัฒนธรรมการทำงานอย่างสนุกสนาน

          ได้ เห็นเครื่องมือพัฒนาคนนานาชนิด    เราประทับใจวิธีพัฒนาคนให้มีทักษะของการเรียนรู้ ทักษะของการเรียนเป็นทีม ทักษะของการเรียนที่ หลากหลาย โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย

          ที่เราสนใจมากที่สุดคือ EQ Camp ที่ทำให้คนที่เป็นช่าง เป็นวิศวกรอยากไปวัดอีก หรืออยากอยู่ยาวๆ หลายวัน

           ลึกๆ แล้ว ปูนแก่งคอย บอกเราว่าเคยล้มเหลวมาแล้ว กับการทำ KM แนว IM (Information Management)     เวลานี้เขากำลังประสบความ สำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้เป็น LO    โดยใช้ KM แนวเน้นพัฒนาคน เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน

            ขอขอบคุณคุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ ผู้จัดการ Sustainable Development, คุณเรวัตร ใหญ่แก้ว เจ้าหน้าที่ HRD, คุณเจริญมั่น จิรเกรียงไกร วิศวกร, คุณศานิต เกตุสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายผลิต และทีมงาน C-Cement ที่ต้อนรับและให้ข้อมูล / ภาพ ที่ซับซ้อนเข้าใจยากแก่คณะดูงาน    พวก เราที่ สคส. กำลังเอามา "ย่อย" ทำความเข้าใจอยู่ครับ

วิจารณ์ พานิช

๒๙ มิย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรเรียนรู้#lo#hrd#ปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย#องค์กรเอกชน#องค์กรธุรกิจเอกชน#job-rotation#kmแนวhrd

หมายเลขบันทึก: 36033, เขียน: 29 Jun 2006 @ 04:25 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล
IP: xxx.19.32.26
เขียนเมื่อ 

อยากฟังเรื่องปูนอีกค่ะ

ขอความกรุณาอาจารย์ เล่าเพิ่ม โดยเฉพาะเรื่อง เครื่องมือพัฒนาคน วัฒนธรรมการทำงานอย่างสนุกสนาน การพัฒนาคนโดยเน้นความสัมพันธ์ของคนและ เรื่อง EQ camp

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

รวิวรรณ

เขียนเมื่อ 
กรุณาอ่านจากบันทึกของคุณจ๋าที่ gotoknow.org/firsttime นะครับ มี ๓ ตอน