เวลาที่แพทย์หรือพยาบาลขึ้นปฏิบัติงานมักใช้คำว่า "..ไปขึ้นเวร.." ดิฉันคิดว่าช่างเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังเลย ทั้ง ๆ ที่เราไปทำบุญต่างหาก

มีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งที่ดิฉันชอบใจมากคือ

"อาชีพหมอหรือพยาบาลก็เหมือนเป็นพระ"

เพราะว่า

 "พระรักษาทุกข์ใจ แต่หมอกับพยาบาลรักษาทุกข์กาย ชีวิตคนเราก็มีอยู่ 2 ทุกข์แค่นี้แหละ ทุกข์กายกับทุกข์ใจ"

 

ผู้ป่วยเขาฝากชีวิตไว้ในมือหมอเมื่อเรามีโอกาสทำให้เขาหายจากทุกข์กายกับทุกข์ใจ ดูแลให้เขาหายป่วยจากโรคที่เขาต้องทุกข์ทรมาน ก็แสดงว่าเราได้มีโอกาสได้ทำบุญทุกวันแล้วอย่างนี้จะเรียกว่า "..ขึ้นเวร.." ก็ไม่ถูกต้องใช่มั๊ย

 

เมื่อไหร่ที่หมอ พยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างดี ด้วยความเอาใจใส่และ มีเมตตา นั่นจึงเป็นการเก็บสะสมบุญจากการทำงาน จึงเรียกได้ว่าหมอกับพยาบาลมีอาชีพทำบุญ 

 

แต่ก็ใช่ว่านอกจากอาชีพหมอกับพยาบาลที่จะได้ทำบุญทุกวันเพียงอาชีพเดียว ทุก ๆ คน สามารถเก็บสะสมบุญได้จากเหตุการณ์ทุกอย่างที่คุณพบในชีวิตประจำวัน เราประกอบบุญได้โดยง่าย ถ้าเรารู้หลักของธรรมะ ธรรมะคือธรมชาติ สิ่งรอบตัวเรา และตัวเราคือธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเรียนรู้ธรรมะและทำบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเรา ลองซิ...ลองมองรอบข้างค้นหาธรรมะ ธรรมชาติให้เจอแล้วคุณจะรู้ว่าบุญน่ะอยู่ใกล้นิดเดียว