KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 97. จิตใหญ่

คนที่จิตใหญ่ย่อมมี personal mastery สูงกว่า ย่อมเข้าใจและยอมรับ mental model ของเพื่อน ที่แตกต่างจากของตนเอง ได้ดีกว่า มี team learning ได้ดีกว่า ที่จริง “จิตใหญ่” เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของ personal mastery

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 97.  จิตใหญ่

  •   KM จะก้าวหน้าหากสมาชิกเป็นคน จิตใหญ่หรือ ใจกว้าง  ซึ่งตรงกันข้ามกับ จิตเล็ก หรือ ใจแคบ
  • คนที่ จิตเล็กคิดอะไรก็จะวนอยู่รอบๆ ตัว    หรืออยู่ภายในหน่วยงานของตัว    มองแต่ผลประโยชน์ของตัว หรือผลประโยชน์ในวงแคบ
  • คนที่ จิตใหญ่ ย่อมคิด & ทำ ในทางตรงกันข้ามกับคน จิตเล็ก  
  • คนที่จิตใหญ่ย่อมมี personal mastery สูงกว่า    ย่อมเข้าใจและยอมรับ mental model ของเพื่อน ที่แตกต่างจากของตนเอง ได้ดีกว่า    มี team learning ได้ดีกว่า    ที่จริง จิตใหญ่ เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของ personal mastery
  • คนที่ จิตใหญ่ ย่อม Care & Share ได้ดีกว่า   ดังนั้นจึง Share & Shine ได้ดีกว่า
  • ในการขับเคลื่อน เครือข่าย KM ประเทศไทย    คนของ สคส. ต้องฝึกปฏิบัติ จิตใหญ่ 
  • เราไม่เรียกร้องการคิดเหมือนกันในเชิงเทคนิค
  • แต่เรียกร้องการคิดเหมือนกันในเป้าหมาย คือการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ สังคมอุดมปัญญา (Knowledge / Wisdom – based Society)

  วิจารณ์ พานิช

๓ เมย. ๔๙  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)