เข้าเรียนวันนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากมายเลย เช่น

1. ได้เข้าไปดู IP ADDRESS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังสามารถนำเลขของ IP ADDRESS ไปใช้ในการเชื่อมต่อเว็บไซด์ต่างๆ ได้ง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ชื่อเว็บ

2. รู้จักหนังสือดีๆ ต่างๆ ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนและให้ไปค้นคว้าหาความรู้มา present

3. ทำ spaces และ blog