เรียนict 28 มิ.ย.

ความรู้ที่ได้รับ

ความรู้ที่ไดรับในการเรียนวันที่ 28 มิ.ย. 49

วันนี้ได้ความรู้ดังนี้

1. เรื่องการใช้ google ค้นหาความรู้ต่าง ๆได้ง่ายขึ้น

2. ได้รู้จัก addrees ของ wep ต่างๆ สามารถดู addrees ของคอมพิวเตอร์ได้

3. ได้ความรู้เรื่องการสมัคร msn เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเป็นชุมชนได้

4. รู้การดาวโหลดติดตั้ง msn

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยากเรียนรู้ความเห็น (0)