ความรู้ที่ไดรับในการเรียนวันที่ 28 มิ.ย. 49

วันนี้ได้ความรู้ดังนี้

1. เรื่องการใช้ google ค้นหาความรู้ต่าง ๆได้ง่ายขึ้น

2. ได้รู้จัก addrees ของ wep ต่างๆ สามารถดู addrees ของคอมพิวเตอร์ได้

3. ได้ความรู้เรื่องการสมัคร msn เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเป็นชุมชนได้

4. รู้การดาวโหลดติดตั้ง msn