1.  อาจารย์แนะนำหนังสือให้อ่าน  8 เล่ม  โดยให้แบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3  คน  ต่อ 1 เล่ม  แล้วให้สรุปเรื่องที่อ่าน  ได้อะไรจากเรื่องที่อ่าน  อ่านแล้วคิดต่ออย่างไร  ทำอะไร  และยกคำคมจากหนังสือมา 3  ประโยค  ที่ชอบ  ทำไมชอบ  ส่วมาทาง  Blog

2.  ฝึกหา  ip  ของตัวเครื่อง  และหา  ip  ของแต่ละเว็บ

3.  ให้  Download  โปรแกรม  msn  และสร้าง  spaces