อิสระ

สรุปเรื่องที่เรียน
ความรู้ที่ได้รับ 1. เกี่ยวกับการทำ MSN spaces  2. รู้จักความหมายของ IP Address  3. วิธีการค้นหางานจากเว็บไซต์ ของ  google

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตอบคำถามเพื่อประเมินความรู้ความเห็น (0)