สวัสดีครับ พี่น้องชาว KM  ทุกท่าน

วันนี้ใคร่ขอนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในการทำ  KM ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ครับ

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีภาระกิจมาก ไม่ว่าจะเป็นงานสอน งานวิจัย และอื่นๆ จึงไม่ค่อยมีเวลามาร่วมในการประชุมหารือเพื่อ Share  idea ซึ่งกันและกัน

2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยล้วนแต่ทรงเป็นผู้รู้ สูงด้วยคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ จึงไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรด้วยกันเอง

ในเบื้องต้นผมใคร่ขอนำเสนอ 2 ประเด็นก่อนที่มักจะเป็นสาเหตุให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปได้ช้า อย่างไรก็ตามถ้าหากพวกเราชาวมหาวิทยาลัยได้เสียสละเวลา และลดทิฎฐิ  ลงบ้างผมเชื่อว่าการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาด้านวิชาการก็จะสามารถพัฒนาไปได้เร็วยิ่งขึ้น  

ท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้รู้ เห็นเป็นอย่างไรครับ  หากท่านจะกรุณาในการที่จะเสนอแนะจักเป็นพระคุณยิ่ง พบกันวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ