ปัญหา km ในมหาวิทยาลัย

ปัญหาของ KM
สวัสดีครับ พี่น้องชาว KM  ทุกท่าน

วันนี้ใคร่ขอนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในการทำ  KM ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ครับ

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีภาระกิจมาก ไม่ว่าจะเป็นงานสอน งานวิจัย และอื่นๆ จึงไม่ค่อยมีเวลามาร่วมในการประชุมหารือเพื่อ Share  idea ซึ่งกันและกัน

2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยล้วนแต่ทรงเป็นผู้รู้ สูงด้วยคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ จึงไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรด้วยกันเอง

ในเบื้องต้นผมใคร่ขอนำเสนอ 2 ประเด็นก่อนที่มักจะเป็นสาเหตุให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปได้ช้า อย่างไรก็ตามถ้าหากพวกเราชาวมหาวิทยาลัยได้เสียสละเวลา และลดทิฎฐิ  ลงบ้างผมเชื่อว่าการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาด้านวิชาการก็จะสามารถพัฒนาไปได้เร็วยิ่งขึ้น  

ท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้รู้ เห็นเป็นอย่างไรครับ  หากท่านจะกรุณาในการที่จะเสนอแนะจักเป็นพระคุณยิ่ง พบกันวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีตความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

คุณอุทัยค่ะ,

 จุดหนึ่งที่สำคัญคือ อาจเป็นเพราะไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มองว่าเป็นการเพิ่มภาระ ซึ่งแน่นอนการผลักดันช่วงแรกต้องฝ่าฟันอุปสรรคบ้าง  ผู้ประสานงานต้องอดทนและสร้างความตื่นเต้น ชวนติดตาม สรุปว่าหากเป็นการประชุมแบบเก่า เป็นใครก็ต้องเบื่อ ลองหาวิธีใหม่ๆ หัวข้อที่ทันสมัย แต่ต้องเชื่อมโยงได้กับงานประจำ ได้เพื่อนใหม่ ได้เทคนิค เคล็ดลับใหม่ไปพัฒนางานประจำ  ก็น่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งค่ะ

อุรพิณ สคส.

จรัณธร
IP: xxx.97.66.55
เขียนเมื่อ 

นั่นถือว่า เป็นภาระอันหนักหนาของคุณอำนวย และคุณต่างๆ   ที่ต้องแสดงศักยภาพเพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวให้ผู้เข้าร่วมคล้อยตาม...

ผมคิดว่าบุคลากรในมหาวิทยลัยพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับ KM และนำไปปฎิืบัติ..

 1)  ถ้าเขาเหล่านั้น.... เห็นว่า การทำ km จะไม่ไปเพิ่มภาระงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และตระหนักว่าเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อต่อเองและองค์กรในระยะยาว

 2)  นั่นเป็นสิ่งยึดมันถือมั่นในตัวตนของปุถุชน ซึ่งถือว่าเป็นกรรมของตน ครับ เราอาจะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านั้นได้

เขียนเมื่อ 
  • ลองใช้นโยบายป่าล้อมเมืองซิครับ
  • หัวไม่ทำเราก็ทำหางก่อน
  • ค่อยๆล้อมไปเรื่อยๆ  จัดอบรมให้หน่วยงานส่งคนมา
  • แรกๆอาจน้อยครับ เราทำไปเรื่อยๆ ได้หน้าอย่าลืมหลัง
  • ใช้หลักเสริมแรงหน่อย พอมากเข้าจัดมหกรรมซักครั้ง ลองหาความสำเร็จของที่อื่นมาเป็นเป้าหมายล่อ
  • พอหางเป็นกันเยอะ เดี๋ยวหัวเค้าก็เต้นเองครับ
  • ความรู้ผมน้อย แนะนำเฉยๆนะครับ
  • ขอบคุณครับ
อุทัย
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ขอบุณมากครับคุณบีเวอร์

กำลังเริ่มทดลองครับ แล้วจะเล่าให้ฟังอีกครั้ง อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับ

อุทัย