ความรู้ที่ได้รับเมื่อเรียนคอมพิวเตอร์

  Contact

  ความรู้เกี่ยวกับmsn  

ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่  28 มิ.ย. 2549

ความรู้ที่ได้รับ

เรียนรู้เกี่ยวกับ ip  address ในเรื่องของความหมายและความสำคัญ

รวมทั้งเคล็ดลับในการค้นหาข้อมูลให้ได้รวดเร็วและได้ข้อมูลที่ดี

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดาวโหลด์ติดตั้ง msn  และการสร้างspaces ซึ่งเป็นการสร้างเวปไซต์ขึ้นมาเป็นของเราเอง

แต่ในการเรียนในครั้งนี้ก็ต้องพบกับปัญหาเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนนั้นเป็นรุ่นเก่าคือ  windows meทำให้ไม่สามารถที่จะดาวโหลด์โปรแกรม msn ได้ 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In sunisa kulkaew

Post ID: 35985, Created: , Updated, 2012-02-11 15:13:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ed#sunisa

Recent Posts 

Comments (0)