สรุปความรู้

1. ได้งานเพิ่ม 1 ชิ้นงาน คือ อ่านหนังสือที่ได้รับมอบหมาย (จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามตอนต่อไป) T_T
2. อาจารย์สอนการแฮกค์อย่างง่าย ^_^
3. ได้รับความรู้เรื่อง IP Address / การตรวจสอบ IP Address อย่างง่าย
4. การ Create MSN / Spaces
5. ได้ E-Mail ของเพื่อนร่วม Section ที่เรียนวิชานี้ ^_^