ความรู้ที่ได้รับ

1.  การสมัคร msn  แต่สร้าง Spaces  ไม่เป็นอ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะ  อยากให้อาจารย์ช่วยสอนตั้งแต่เริ่มแรกให้หน่อย

2.การหา  IP  ของเครื่อง  และ เว็บต่าง ๆ

3.ให้ไปอ่านหนังสือพร้อมสรุปลง  blog