เสียงสตรีม้งชาวน่าน ( 1 )

เธอเล่าเกี่ยวกับการจัดรายการทางสถานีวิทยุชุมชนให้รับทราบว่า แรกทีเดียวไม่มีประสบการณ์ เริ่มเข้าสู่การเป็นผู้จัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548

                       วันที่ 27 มิถุนายน 2549 ร่วมงานศพอดีตผู้ใหญ่บ้านสมุน เสียชีวิตเพราะโรคความดันโลหิตในวัย 60 ปี มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ผู้มีตำแหน่งและไม่มีตำแหน่งทางท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมงานจำนวนมาก เพราะผู้ตายเป็นคนดี

                        ที่งานศพนี้มีโอกาสพบกับผู้ใหญ่กรรณิการ์  บ้านใหม่เจริญสุข ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เธอเป็นสตรีม้ง บอกว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ประชาชนเลือกเธอเป็นผู้ใหญ่บ้านอีก  ความจริงเธออยากพักให้โอกาสคนอื่นทำหน้าที่  แต่หลายฝ่ายบอกต้องการให้เธอสานงานต่อ เพราะมีประสบการณ์ประสานกับทางราชการหลายหน่วย  การสื่อสารของเธอนับเป็นความกล้าแสดงออกที่น่าสนใจ

                        เธอเล่าเกี่ยวกับการจัดรายการทางสถานีวิทยุชุมชนให้เรารับทราบว่า  แรกทีเดียวไม่มีประสบการณ์  เริ่มเข้าสู่การเป็นผู้จัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 จัดที่สถานีของพี่หนุ่มดอย คลื่น 93.25  และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 ได้มาจัดที่คลื่น 101  เธอสื่อสารทางเสียงเป็นภาษาม้ง  ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่างเวลา 06.00 - 07.00 น.ที่สถานที่เดียวกัน ระหว่างเวลา 07.30 - 08.00 น. เธอจะสื่อสารเป็นภาษาไทยภาคเหนือ หรือ กำเมือง  ได้แนะนำเธอเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปว่า  ควรเก็บเสียง ( เท่าที่จะทำได้แม้จะยากอยู่ก็ควรต้องทำ ) เก็บร่องรอยการทำหน้าที่ไว้จะดี  เรียกว่า ทำการบ้านและเก็บงาน เพื่อไม่ให้การทำหน้าที่สับสน ร่องรอยจะทำให้สามารถตอบสังคม ตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ การที่เธอมีเจตนาดี จะได้ไม่ต้องทุกข์ใจภายหลัง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่าน

คำสำคัญ (Tags)#ร่องรอยการทำงาน#เจตนาดี

หมายเลขบันทึก: 36007, เขียน: 28 Jun 2006 @ 19:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จะยกตัวอย่างบางอย่าง ซึ่งจะเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะเผชิญคือ ประชาชนที่อยู่ในประเทศไทย เขามีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือเขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยที่แท้จริง แท้จริงแล้วเขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามีคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็มีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอาใจใส่ก็จะทำให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป นี่เป็นการยกตัวอย่าง จะให้บอกรายละเอียดของกรณีนี้ แต่ว่าก็มี มีเกิดขึ้นมีอยู่ไม่น้อย ดังนั้นแต่ละท่านในหน้าที่ต่างๆที่ท่านได้รับ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่จะสอดส่องทุกอย่างในงานการของท่านและตัดสินใจอย่างฉลาด อย่างแน่วแน่และและฉับพลัน

" พระราชดำรัสในหลวง
ณ วังไกลกังวล (17 : 37)
18 กุมภาพันธ์ 2544

"ม้งก็คือคนไทย อยู่ใต้พระบรมธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันม้งจึงมีหน้าที่ต่อชาติบ้านเม ืองเช่นเดียวกับคนไทย หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในความสำคัญข้อนี้

" พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี
25 มีนาคม 2531

"ในปัจจุบันสังคมไทยยังมีความสับสนระหว่างลักษณะทางชาติพันธุ์กับฐานะความเป็นพลเมืองของประเทศ เช่น การกล่าวหากลุ่มชนบทที่สูงที่ตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยมานานว่า ไม่ใช่พลเมืองไทย ทั้งๆที่ประเทศไทยนั้นปกครองด้วยหลักการของบูรณภาพแห่งดินแดน ซึ่งยึดถืออาณาเขตในการสร้างรัฐประชาชาติ ไม่ใช่ยึดหลักของชาติกำเนิด ดังนั้นจึงมีพลเมืองที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์ผสมผสานอยู่ในประเทศไทยได้"

อานันท์ กาญจนพันธุ์
อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่