วันที่ 27 มิถุนายน 2549 ร่วมงานศพอดีตผู้ใหญ่บ้านสมุน เสียชีวิตเพราะโรคความดันโลหิตในวัย 60 ปี มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ผู้มีตำแหน่งและไม่มีตำแหน่งทางท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมงานจำนวนมาก เพราะผู้ตายเป็นคนดี

                        ที่งานศพนี้มีโอกาสพบกับผู้ใหญ่กรรณิการ์  บ้านใหม่เจริญสุข ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เธอเป็นสตรีม้ง บอกว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ประชาชนเลือกเธอเป็นผู้ใหญ่บ้านอีก  ความจริงเธออยากพักให้โอกาสคนอื่นทำหน้าที่  แต่หลายฝ่ายบอกต้องการให้เธอสานงานต่อ เพราะมีประสบการณ์ประสานกับทางราชการหลายหน่วย  การสื่อสารของเธอนับเป็นความกล้าแสดงออกที่น่าสนใจ

                        เธอเล่าเกี่ยวกับการจัดรายการทางสถานีวิทยุชุมชนให้เรารับทราบว่า  แรกทีเดียวไม่มีประสบการณ์  เริ่มเข้าสู่การเป็นผู้จัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 จัดที่สถานีของพี่หนุ่มดอย คลื่น 93.25  และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 ได้มาจัดที่คลื่น 101  เธอสื่อสารทางเสียงเป็นภาษาม้ง  ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่างเวลา 06.00 - 07.00 น.ที่สถานที่เดียวกัน ระหว่างเวลา 07.30 - 08.00 น. เธอจะสื่อสารเป็นภาษาไทยภาคเหนือ หรือ กำเมือง  ได้แนะนำเธอเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปว่า  ควรเก็บเสียง ( เท่าที่จะทำได้แม้จะยากอยู่ก็ควรต้องทำ ) เก็บร่องรอยการทำหน้าที่ไว้จะดี  เรียกว่า ทำการบ้านและเก็บงาน เพื่อไม่ให้การทำหน้าที่สับสน ร่องรอยจะทำให้สามารถตอบสังคม ตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ การที่เธอมีเจตนาดี จะได้ไม่ต้องทุกข์ใจภายหลัง.