(27) "พูตาน" หรือ "พูถาน" กันแน่

ประเทศภูฏาน

                    ตกลงแล้วประเทศที่มีเจ้าชายจิกมี มกุฎราชกุมารแห่งภูฏานสุดฮอตในช่วงนี้ออกเสียงว่า "พูตาน" หรือ "พูถาน" กันแน่                
                   
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถานว่าด้วยเรื่องการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ปี 2545 (ฉบับแก้ไข) ระบุไว้ชัดเจนว่าประเทศภูฏาน ออกเสียงว่า พู-ตาน ทั้งนี้ เหตุที่ออกเสียงว่า พูตานก็เพราะประเทศภูฏานสะกดด้วยคำว่า ฏ. ป ฏัก ซึ่งออกเสียง /ต/ นั่นเอง
             
                   
ราชอาณาจักรภูฏาน (
Bhutan ) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่มีขนาดเล็ก โดยมีเนื้อที่ 47,500 ตารางกิโลเมตร หรืออันดับ 130 จากทั้งหมด 195 รัฐ ตามบันทึกข้อมูลของสำนักงานสืบราชการลับกลาง หรือซีไอเอ ภูฏานตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดีย กับจีน                         ตามสารานุกรมออนไลน์ของวิกิพีเดียภาคภาษาไทย ชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศคือ Druk Yul ( อ่านว่า ดรุ อือ) แปลว่า "ดินแดนของมังกร" นอกจากนี้ ดินแดนที่ยังคงน่าค้นหาสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งนี้ยังเรียกว่า Druk Tsendhen ซึ่งแปลว่า "ดินแดนของมังกรสายฟ้า" เนื่องจากที่ภูฏาน เสียงสายฟ้าฟาดถือเป็นเสียงของมังกร                        
                    
ส่วนชื่อประเทศภูฏาน มาจากคำสมาสในภาษาสันสกฤต ภู-อุทาร อันมีความหมายว่า "แผ่นดินบนที่สูง" ซึ่งเป็นที่มาของความสับสนว่าจะออกเสียงว่า พูตาน หรือ พูถาน กันแน่ นอกจากนี้สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะชื่อในภาษาอังกฤษ
Bhutan ซึ่งออกสียงว่า "พูทัน" ด้วย ขณะที่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ราชบัณทิตยสภาไทย ความสับสนดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นเพราะตำราเรียนภูมิศาสตร์ของไทยเอง ซึ่งระบุชื่อประเทศนี้ว่า ภูฐาน จนเกิดความสับสนดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีการบัญญัติชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกว่าภูฏานมาตั้งแต่ปี 2508     

จาก :   ผู้จัดการ ออนไลน์ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2549  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล :   ผมว่าเท่าที่จำได้ตำราเรียนภูมิศาสตร์ที่เคยเล่าเรียนมาในสมัยเป็นเด็กนักเรียน และแม้แต่ในตำราเรียนปัจจุบัน ผมเชื่อว่ายังเขียนเป็น ภูฐาน ซึ่งออก เสียงว่า "พู-ถาน"  มีมาในช่วงหลังๆนี้เองที่สื่อเมืองไทยโดยเฉพาะสื่อทีวีมักจะออกเสียงเป็น "พู-ตาน" และสื่อทางหนังสือพิมพ์เองก็เขียนเป็น ภูฏาน   จึงก่อให้เกิดความสับสน            
              
นอกจากนี้ยังมีประเทศ
ปากีสถาน   อีกประเทศหนึ่งซึ่งเราทุกคนคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอ่านออกเสียงเป็น "ปา-กี-สะ-ถาน"  แต่ก็มีสื่อเมืองไทยโดยเฉพาะสื่อทีวีมัก จะออกอ่านออกเสียงเมื่อเรียกประเทศนี้ว่า "ปา-กี-สะ-ตาน"            
               
พิธีกร หรือ(ดำเนินรายการทีวีหลายคนจะออกเสียงว่า "ปา-กี-สะ-ตาน"
ถ้าผู้อ่านบันทึกนี้หากเคยได้ชมรายการทางทีวีของ ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ   เนารัตน์  ท่านก็อ่าน ออกเสียงว่า "ปา-กี-สะ-ตาน"                 
                      
แต่ก็น่าแปลกนะครับที่ประเทศ
อัฟกานิสถาน   ที่กำลังมีปัญหารบราฆ่าฟันกัน อยู่ทุกวันนี้เวลาสื่อเมืองไทยโดยเฉพาะสื่อทีวีก็ยังออกเสียงเป็น อับ-กา-นิส-ถาน   ไม่ยักกะ ออกเสียงเป็น อับ-กา-นิส-ตาน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (0)