อาจารย์สมัทรชา เนียมเรืองใช้นามแฝงว่า “คนเขียนข่าว” บันทึกเรื่อง “Water & Coke น้ำกับโค้ก จะเลือกอย่างไหน (http://gotoknow.org/blog/suikadream/35841)

 • อาจารย์ท่านเขียนว่า “ชีวิตคนเราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุด” ทำให้ผู้เขียนได้ข้อคิด ความเห็นในเรื่องชีวิตอีกประเด็นหนึ่ง...
 • เรื่องสิ่งที่ดีที่สุด(ถ้าเป็นเรื่องของชีวิต)มักจะเป็นเรื่องของคนที่บุญมากจริงๆ และเป็นคนกลุ่มน้อย ชีวิตคนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุด ทว่า... ได้สิ่งที่ดีรองลงไป
 • ข้อดีประการหนึ่งของสิ่งที่ดีรองลงไปคือ สิ่งที่ดีรองลงไปมักจะคุ้มทุน (cost-effective) และใช้การได้จริง (practical) มากกว่าสิ่งที่ดีที่สุด

  • ตัวอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์... เรามักจะไม่ใช้เครื่องที่ดีที่สุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ขนาดยักษ์ชนิดที่ยาฮู (Yahoo) หรือกูเกิ้ล (Google) ใช้ ฯลฯ ทว่า... จะใช้เครื่องที่ดีพอประมาณ
  • อีกตัวอย่างหนึ่งคือ รถยนต์... เรามักจะไม่ใช้รถที่เชื่อกันว่าดีที่สุด ทว่า... จะใช้รถที่ดีพอประมาณแทน

  ของที่ดีรองลงไปมักจะมีราคาต่ำกว่าของที่ดีที่สุดมาก ขณะที่คุณสมบัติด้อยกว่ากันไม่มากนัก

  • มาตรฐานทอง (gold standard) หรือมาตรฐานที่ดีที่สุดดีจริง ทว่า... ชีวิตจริงเรามักจะใช้มาตรฐานที่ดีรองลงไป ดูจะเป็นมาตรฐานเงิน (silver standard) เสียมากกว่า
  • คุณอาผู้เขียนท่านหนึ่งกล่าวว่า “อย่าใช้ชีวิตเปลือง” ท่านหมายถึงทำอะไรให้รู้จักประมาณ ไม่ควรปล่อยให้ชีวิตเปลืองเกินไป เช่น เหนื่อยเกิน อดนอน ภาระงานมากเกิน ทำอะไรที่เกินกำลัง ฯลฯ

  หนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวถึง “ดารา” ว่า เป็นชีวิตที่มักจะ “บินสูง ตกต่ำเร็ว (Fly high, die young)”

  • เรื่องบินสูงนี่ก็เข้าทำนองการไต่เต้าไปหามาตรฐานทองคำเหมือนกัน มันอาจจะดี มีค่า และคุ้มทุนสำหรับบางคนบางครั้ง ทว่า... ไม่ใช่เรื่องสำหรับทุกคนทุกครั้ง
  • ถ้ารู้จักเลือกว่า เรื่องนี้(ส่วนน้อย)ควรใช้สิ่งที่ดีที่สุด เรื่องนี้(ส่วนใหญ่)ควรใช้สิ่งที่ดีรองลงไปแล้ว การใช้ชีวิตจะสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

  บินให้ต่ำลงมาสักหน่อยจะบินได้ไกลกว่าเดิมเยอะเลย (Fly lower, fly longer)...

  แหล่งข้อมูล:                                                                                   

  • ขอขอบคุณ > อาจารย์สมัทรชา เนียมเรือง (นามแฝง “คนเขียนข่าว” http://gotoknow.org/profile/suikadream ) > Water & Coke น้ำกับโค้ก จะเลือกอย่างไหน. > http://gotoknow.org/blog/suikadream/35841
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ >
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙. ท่านผู้อ่านนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ครับ...

   เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่: