เรียนท่านคณาจารย์และบุคลากรฯ

เนื่องจากบันทึกหน้า "คู่มือฯ ของ 3 สมาชิก" มีการลิงค์ไปหา blog ของทั้ง 3 ท่านโดยตรง (ซึ่งแน่นอนต้องมีผู้เข้าไปชมพร้อมกันมาก)

ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นสาเหตุหนึ่งของการโหลดช้าหรือไม่ค่ะ

 ตอนช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นจะขอแก้ไขบันทึกดังกล่าวโดยแยกเป็น 3 บันทึกไปเลยค่ะ

 

ขออภัยทุกท่านมา  ณ ที่นี้หากไม่สะดวกในการโหลดชมบันทึกของ KPRUQA Team ค่ะ