ครูณดอน_น้องณเดชน์
นาย เกริกเกียรติ ดอน จันทร์แดง

โรงเรียนทางเลือก...ที่เราเลือกได้


โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนรุ่งอรุณ

     โรงเรียนแห่งนี้ มีวิธีการสอนตามวิถีพุทธ เน้นการทำกิจกรรม เรียนรู้จากแหล่งธรรมชาติที่สัมพัสได้ ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา ที่ว่า "การศึกษาคือชีวิต"   มีการคิดอย่างลึกซึ้ง ลงมือปฏิบัติและสร้างสรรค์การพูด

     การเรียนมีความเชื่อมโยงหลายสาขาวิชา เช่น ในการทำนาหากมีพื้นที่ 4 ไร่ จะปลูกต้นข้าวได้กี่ต้น แล้วลงไปทำจริง ว่าทำได้ตามที่คำนวนไว้ในคณิตศาสตร์หรือไม่  เป็นการเชื่อมโยงไปถึงวิชาคณิตศาสตร์  มีการตอบคำถามโดยใช้ทักษะการพูด ในสาระวิชาภาษาไทย
 

     เด็กที่เรียนสามารถพูดได้อย่างฉะฉาน ไม่ติดขัด ไม่วกวน แถมยังมีการสอนกลับ   ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไร คืออะไร

     การที่ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรได้เรียนนอกระบบ แบบมีแนววิธีการสอนตามธรรมชาติ  คือการรับรู้และสัมพัสด้วยของจริง   ทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก  และมีจิตใจที่เบิกบานอยู่เสมอ    ถึงแม้ว่าทักษะทางวิชาการที่ได้บจะเทียบกับโรงเรียนสามัญในระบบไม่ได้เลย   แต่สิ่งที่เด็กได้รับจากโรงเรียนทางเลือก  คือการที่เด็กได้มีความคิดที่มีเหตุผล  มีหลักการ ความเป็นจริงในการดำรงชีวิต  มากกว่าโรงเรียนในระบบ

 

โรงเรียนเพลินพัฒนา

      โรงเรียนแห่งนี้ เน้นให้เด็กรู้จักคิดและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น  มีการพัฒนาแบก้าวพอดี  มีการสอนด้วยการปฏิบัติ เช่น วิชาภาษาไทย มีการสอนเรื่องคำกริยา ...คำว่ากระโดด..  ก็จะมีการกระโดดพร้อมกับกล่าวคำนั้น การปีน  การแตะ  มีการใช้อุปกรณ์ทางการกีฬา  ช่วยสอนให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ บนสิ่งที่ถูกต้องด้วยตนเอง  มีการจำลองเหตุการณ์โดยให้นักเรียนแสดงออกทางความคิด  มีความเพลิดเพลิน ดังเจตนารมณ์ ของโรงเรียน  ไม่มีความเครียดเหมือนในระบบ

 

โรงเรียนปัญโญทัย

     โรงเรียนแห่งนี้ มีการเรียนการสอนตามแนวคิดของ วอลดอร์ฟ  มีการศึกษาการเรียนรู้ธรรมชาติตามวัย และประสบการณ์ที่เป็นจริง  มีการนำเสนอที่ถูกต้อง มีการสอนการอ่านหนังสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งอาจจะช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด  มีการดึงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสอน 

     และที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือ

       1.ไม่มีการสอนอ่าน เขียน คำนวณในระดับอนุบาล 

      2.ไม่สนับสนุนให้เด็กใช้สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ก่อนชั้นมัธยมปลาย

      3.ไม่มีแบบเรียน ในระดับประถม เด็กจะเรียนรู้จากครู ส่วนในระดับมัธยมโรงเรียนจะจัดเตรียมหนังสือ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และพัฒนาการของนักเรียนไว้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า

     4.ปลูกฝังให้เด็กๆ มองเห็นถึงความงามของธรรมชาติ ตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติที่ให้การเกื้อกูลต่อมนุษย์ รวมทั้งปกป้องรักษาธรรมชาติไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไป

     ***หากโรงเรียนในระบบมีความคิดที่มีเอกลักษณ์แบบนี้  ผมว่าประเทศไทยสามารถแข่งต่างประเทศได้อย่างน่าชื่นชม****

หมายเลขบันทึก: 357472เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2010 18:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 14:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

สวัสดีครับพี่(จ่า)เขียนได้ดีครับ

สวัสดีครับ คุณคนเก็บฟืน

พี่ถ้าผมจ่า คุณก็ผู้กองแล้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี