เป็นภาพของคนเกาหลี ที่เอาผึ้งมาเกาะที่ตัวถึง 260,000 ตัว

     
   
   จาก http://www.occidentalism.org/pic/beeman.jpg