วันนี้ โรงเรียนตะคร้อพิทยาได้เริ่มเดินเครื่องแล้วหลังจากอบรมฯKM.ที่จ.พิษณุโลก เริ่มจากการให้ความรู้กับครู/บุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน Km. ซึ่งKm.คือการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนั่นเอง กว่าจะเข้าใจเรื่อง Km.คงต้องใช้เวลาพอสมควร..อาจารย์ดร.ประพนธ์ กว่าจะเข้าใจเรื่องของความรู้ ระหว่าง Explicit knowledge กับTacit knowledge ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี  เพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยครับ สู้ต่อไป เพื่อKM.มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ KM.เล่าให้ฟังได้ครับเพื่อKM.ต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกครับ..