........จากที่ข้าพเจ้าได้อ่านวิทยานิพนธ์จากหลาย ๆ ท่านที่ทำวิจัย ซึ่งเป็นงานวิจัยหลายประเภททำให้ข้าพเจ้าสับสนวุ่นวาย ก่อนที่ยังไม่ได้เรียน เคยมีคำถามและปัญหาในใจตลอดมา ตั้งแต่การเริ่มทำวิจัย วิธีการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย ซึ่งหลายครั้งที่มีคำถามก็ไม่รู้จะรบกวนถามใครได้.....

        .........จนกระทั่งวันหนึ่งก็เป็นวันของข้าพเจ้า "คิดในใจว่าต่อไปเราคงต้องเข้าใจมากขึ้นแน่นอน เพราะว่า ได้เรียนตามสาขาที่เราสนใจ นั่นคือ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"  ตั้งแต่วันที่เริ่มเรียน เริ่มรู้จักอาจารย์ที่สอน โดยเฉพาะ อาจารย์ ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง, ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล และ รศ.ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน ที่ให้ความรู้และคอยให้กำลังใจนักศึกษาเสมอเมื่อมีปัญหา และพร้อมจะเดินเส้นทางเดียวกันกับนักศึกษา จากถนนลูกรัง กลายเป็นถนนลาดยาง......ถ้าใครได้เรียนแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนข้าพเจ้าคือ In love คือถอนตัวได้ยาก...