KM กับพฤติกรรมกลุ่ม

พฤติกรรมกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสมาชิก

วันนี้สงสารอาจารย์ซูซูมาก เพราะอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยสบายเพราะเครียดกับงาน ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากนักศึกษาเพราะแต่ละคนก็ไมเกรนขึ้นสมองกันทั่วหน้า จะไม่อาการหนักได้อย่างไรก็อาจารย์ให้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ งานนี้ถ้าไม่ได้น้องแอดสะปายและน้องติ๊ก สงสัยพี่ ๆ น้อง ๆ พัฒนบูรณาการศาสตร์แย่กันทุกคน ต้องขอบคุณน้องมาก ๆ  จบเมื่อไรจะไปฉลองกินจี๋งัวที่เวียงจันทน์

วันนี้อาจารย์ซูซู ได้ทบทวนเกี่ยวกัน KM อีกครั้ง ว่าเมื่อนักศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ไปจะได้อะไรไปบ้าง (ผลที่เกิดจากการเรียนรู้) ซึ่งก็หมายถึงว่าเมื่อเรียนไปแล้วและไปทำงานหรือทำวิจัยร่วมกับชุมชน นักศึกษาจะต้องสามารถวางแผนสำหรับข้อขัดแย้งและการเผชิญหน้าที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของกลุ่ม  อีกทั้งต้องพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ และวางแผนควบคุม สนับสนุนกับทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งต้องชี้ชัดและทำความเข้าใจให้ได้ว่ามีอะไรเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่ม และวางแผนรับมือกับปัจจัยดังกล่าวและพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือปัญหาพื้น ๆ ที่ไม่สำคัญ เพราะการทำงานนั้นประเด็นสำคัญคือจะต้องมองภาพให้ออกว่าอะไรคือปัญหาหลักที่เราสนใจจะศึกษา ถ้ามัวแต่สนใจปัญหาเล็ก ๆ น้อย เราก็จะเคว้ง หาจุดยืนของงานไม่ได้ เมื่อทำไปก็จะพบปัญหา หรือหาคำตอบที่ใช่...ไม่ได้

นอกจากนี้อาจารย์ยังให้นักศึกษาทุกคนช่วยกันคิดว่าในลักษณะการทำงานของกลุ่มนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มอย่างไรบ้าง ซึ่งทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นดังนี้

The major point which influences Cop is

1.  Being imitated.  การเลียนแบบพฤติกรรมจากกลุ่ม ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี ซึ่งถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีจะส่งผลต่อการทำงานของกลุ่มมาก

2.  Being advantage and disadvantage.  การสมาชิกในกลุ่มรู้สึกว่าเกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบระหว่างการทำงาน

3.  Being stakeholder in CoP.  การที่สมาชิกคาดหวังกับผลประโยชน์ที่จะได้รับหรือผลตอบแทนที่จะได้จากการทำงานในกลุ่ม

4.  Being trust and acception . การที่สมาชิกรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกล่ม

5.  Being trust and acception       การที่สมาชิกเชื่อมั่นและยอมรับร่วมกันภายในกลุ่ม

6.  Being emmpathy in CoP.  การที่สมาชิกมีความรู้สึกเห็นใจซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม

7.  Being an ability to bargain with other group.  การมีพลังอำนาจในการต่อรองกับองค์กรภายนอกของกลุ่ม

8.  Being  strengthen in Cop.  การที่สมาชิกเห็นว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

9.  Being balance in social .  การที่สมาชิกเห็นว่าเป็นการสร้างความเท่าเทียมในสังคม

10. Being different idea tn CoP.  การที่สมาชิกเห็นความแตกต่างทางความคิด ซึ่งทุกความคิดต่างก็มีข้อดีในตัวเอง และยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น

11. Being interdependently in CoP. การที่สมาชิกเห็นว่าวิธีการของกลุ่มทำให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้

12. Being building network for KM.  การที่สมาชิกเห็นว่าสามารถสร้างเครือข่ายสำหรับการจัดการความรู้ได้

13. Being able to manage the plan by themselves. การที่สมาชิกเห็นว่าสามารถวางแผนการจัดการได้ด้วยตนเอง

นี่คือส่วนที่คิดได้ในวันนี้ อาจจะมีเพิ่มเติมได้และอาจารย์จะให้อธิบายรายละเอียดในวันพรุ่งนี้

ท่านผู้รู้ท่านใดมีความเห็นคิดเป็นอย่างอื่น กรุณาชี้แนะด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge sharing

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 35661, เขียน: 26 Jun 2006 @ 15:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สวัสดีครับ น่าเสียดายจังเลยครับ ที่ผมไม่ได้มาเรียนเดือนแรกกับอาจารย์ ซูซู แต่ได้อ่านของพี่แล้วก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นครับ