ครูภูมิปัญญาไทย ๓ : สัมภาษณ์ beeman

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้มาคุยหรือสัมภาษณ์ beeman ทำให้คุณวัลภาเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับครูภูมิปัญญาไทยไปบ้าง

   เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549 ตอน 9.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ "ครูภูมิปัญญาไทย" สาขาเกษตรกรรม ได้มาพบ beeman ตามที่ได้นัดหมายไว้ทางโทรศัพท์ ประกอบด้วยท่านที่มีหน้าตาดังภาพต่อไปนี้

     
   
     

    ทั้ง 3 ท่าน เดินทางมาพร้อมกันโดยพาหนะรถตู้ที่เช่ามา โดยท่านที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่านเดินทางมาจากอุตรดิตถ์เมื่อวานนี้ พักที่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์พิษณุโลก ตอน 8.00 น. นัดพบกับท่านสุภาพบุรุษที่วัดใหญ่ โดยสุภาพสตรี 2 ท่านมาจากกทม. ถือโอกาสไปนมัสการสักการะพระพุทธชินราชด้วย

  ตามภาพบนจะสังเกตเห็นรถตู้ที่ใช้เป็นพาหนะเดินทางมาด้วย กรรมการทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย

  1. คุณวัลภา เล็กวัฒนานนท์ : เป็นกรรมการจาก สกศ. (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ดูแลเรื่องครูภูมิปัญญา ONEC ทำงานอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนจบจากมหิดล แต่มาทำงานเป็นนักวิชาการศึกษาที่ สกศ. มี website ชื่อ http://www.thaiwisdom.org/ ด้วย
  2. คุณวรอนงค์ เนตรสุภลักษณ์ : ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศน์เก่า
  3. คุณจำรุญ บุญเย็น : ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (ติดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี)
         
   
 

 หมายเลข ๑

 หมายเลข ๒

 หมายเลข ๓

 
         

      ทั้ง 3 ท่านเมื่อมาพบ beeman แล้ว ผมพาไปดูเรื่องงานนวัตกรรม ตู้หลอมไขผึ้งพลังงานแสงอาทิตย์ ดูเรื่องไขผึ้ง แล้วพามาดูเรื่องเกสรผึ้ง และเรื่องของน้ำผึ้งตามลำดับ นอกจากนั้นก็โชว์อุปกรณ์รองรับภาชนะบรรจุน้ำผึ้งด้วย

      ส่วนใหญ่ผู้สัมภาษณ์จะเป็นคุณวัลภา และมักจะเจาะลึกเรื่องผึ้ง โดยเฉพาะน้ำผึ้ง ส่วนท่านอื่นๆ ก็คอยฟังและถามบ้างเล็กน้อย

      ผมพาเข้าดู GotoKnow ด้วย แต่คุณวัลภาขอไปดูภายหลัง แต่เมื่อมาพบกันแบบ F2F (Face to Face) แล้ว ก็สัมภาษณ์อยู่ประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ ตั้งแต่ 9.00-11.30 น.

      คุณวัลภาสัมภาษณ์อยู่นาน จนเชื่อมันว่า beeman มีความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge เรื่องผึ้งซ่อนอยู่ ก่อนหน้านั้นพยายามจะหาเอกสารที่เกี่ยวกับงานที่ทำ นอกจากพวกนวัตกรรม แต่ก็มีให้ไม่มากนัก

      เมื่อได้มาคุยหรือสัมภาษณ์ beeman ทำให้คุณวัลภาเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับครูภูมิปัญญาไทยไปบ้าง เนื่องจากก่อนมาพบ beeman คิดว่า คนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่น่าจะใช่ ครูภูมิปัญญาไทย

      ผมได้กล่าวในการสัมภาษณ์ตอนหนึ่ง ทำนองว่า ทางสกศ.จะให้รางวัล beeman หรือไม่ แต่สิ่งที่มีอยู่ก็คือ beeman ทำงานส่วนหนึ่งเพื่อประชาชนหรือเกษตรกรที่มีการเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพด้วย และผมยังได้กล่าวถึงวิธีการที่ สคส. (สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม) คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง และรางวัลคุณลิขิตให้ทราบด้วย

      สุดท้ายเมื่อคณะทำงานจะกลับ และมีการบ้านต้องไปนำเสนอให้กับ board ชุดใหญ่ด้วย ได้ไปพบหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เพื่อสนทนากันเล็กน้อย

****************************************

หมายเหตุ

  1. วันที่ 21 มิถุนายน ทางคณะคุณอภิชาติพร้อมด้วย ดร.สมนึก มาเยี่ยมฟาร์มผึ้งเพชรบูรณ์ ของนายวีระวัฒน์
  2. วันที่ 21 มิถุนายน ทางกองกิจการนิสิต จัดอบรมเรื่องบล็อกและ GotoKnow เวอร์ชัน 2 ให้กับบุคลากร โดยคณะวิทยากรจากหน่วยประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัย
  3. บันทึกนี้ได้ตีพิมพ์ครั้งหนึ่งแล้ว แต่หายไปต้องมาเขียนใหม่ เสียเวลาไปอีก 1 ชั่วโมง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
  • คุณวัลภาเล่าว่า "สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ" ปัจจุบันคือ "สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา" ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ ใครทราบช่วยตอบที
  • แต่ชื่อย่อใช้เหมือนเดิม คือ สกศ.
เขียนเมื่อ 
  • ชื่อเดิมคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(สกศ)
  • ดูlink ข้างบนนะครับ