การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบการไหลเวียนเลือดในวัยสูงอายุ

        ขนาดของหัวใจอาจโตขึ้น ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนาขึ้น ลิ้นหัวใจแข็งและหนาขึ้น มีแคลเซี่ยมมาเกาะมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะลิ้นหัวใจรั่วและตีบได้ ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง กำลังการหดตัวและอัตราการเต้นของหัวใจลดลง ปริมาณเลือดออกจากหัวใจในเวลา 1 นาที ลดลงประมาณ 1 % ต่อปี กำลังสำรองของหัวใจลดลง จึงเกิดภาวะหัวใจวายได้ง่าย กล้ามเนื้อหัวใจมีแคลเซี่ยมมาเกาะเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระบบการสื่อนำคลื่นไฟฟ้าของหัวใจไม่ดี  เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือปิดกั้นคลื่นไฟฟ้าของหัวใจอย่างสมบูรณ์ได้

      หลอดเลือดเกิดภาวะเสื่อม ผนังหลอดเลือดสูญเสีความยืดหยุ่น มีแคลเซี่ยมและไขมันเกาะมากขึ้น เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวและความดันโลหิตสูงขึ้น หลอดเลือดฝอยไม่สมบูรณ์ เปราะและเกิดรอยฟกซ้ำได้ง่าย ปริมาณเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆลดลง เป็นผลให้เกิดการตายและการเสื่อมของอวัยวะต่างๆได้

       จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลงทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย และอาจเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองมากขึ้น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)