เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์- อาทิตย์ที่ผ่านมามีการประชุมเครือข่ายชาวบ้านที่ฐานการเรียนรู้ของครูบาคำเดื่อง ภาษี โดยมีหัวข้อประชุมเรื่อง."คันคูใหญ่" โดยมีการตั้งโจทย์ดังนี้

1.คันคูใหญ่ดีกว่าคันคูเล็กอย่างไร

2.ทำไมต้องคันคูใหญ่

3.จะทำอะไรร่วมกันเพื่อให้มีประโยชน์สุงสุดในคันคูใหญ่

4.จะมีวิธีอย่างไรบ้างให้เกิดคันคูใหญ่

5.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะสนันสนุนให้เรื่องนี้สำเร็จได้อย่างไร

6. พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ปลอดสารเคมีที่คาดว่าจะมีมากในเดือนสิงหาคมและความต้องการระดมสมองทั้งในแง่การเตรียมพันธุ์การปลูกการบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยว การตลาด และการแปรรูป จำนวนหนึ่งชนิดที่ท่านอยากเรียนรู้

   น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมรับฟังด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ทราบมาก่อนโดยข้อมูลที่ได้นี้เป็นข้อมูลจากอาจารย์ศิริพงษ์ท่านให้มาขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ที่นี้ด้วยคราวหน้าไม่พลาดแน่ต้องไปให้ได้ แต่ถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมานำเสนอใหม่อีกครั้ง