วิจิตรา

wijittar
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จุดประสงค์

1. สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญของเทคโน ได้ถูกต้อง

2. สามารถอธิบาย และยกตัวอย่างแสดงให้เห็นเทคโนโลยีในกิจการด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการศึกษาและการเรียนการสอน

3. เล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการศึกษาได้

4. บอกเป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในปัจุบัน

5. อธิบายแนวโน้มและเหตุผลของการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (1)

มานิต
IP: xxx.157.151.1
เขียนเมื่อ 
ป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก อย่าลืมตรวจสอบคำผิด การพิมพ์ ตัวสะกด อย่าให้ตกหล่น ต้องมีความรอบคอบในการใช้ภาษา ถ้ามีผิด ตก โปรดแก้ไขด้วย  เนื้อหาสาระที่นำมาจากหนังสือ ให้ลงอ้างอิงไว้ด้วย เรื่องรูปภาพต้องหามาหรือถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล อัพโหลดหรือนำไฟล์ขึ้น และแทรกลงในเนื้อหาด้วย กรุณาศึกษาการสร้างและใช้บล็อกเพิ่มเติมได้ที่http://gotoknow.org/ymanit  และ http://gotoknow.org/ymanit2 ประกาศข่าว นอกจากนั้นให้ทำเว็บอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยงไปยัง http://gotoknow.org  ไปถึงอาจารย์ และ ถึงเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ตลอดจน เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยต่อไปให้ศึกษาเพิ่มเติมบล็อกของต่างประเทศ เช่นบล็อกของ spaces ดูตัวอย่างของอาจารย์ได้ที่ http://spaces.msn.com/ymanit